Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Jedlina-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działa organu wykonawczego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/51/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 w szkołę ponadpodstawową o nazwie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 w szkołę ponadpodstawową o nazwie Technikum z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VII.2019 z dnia 27.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7.2019 z dnia 25.06.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Walim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Założenie inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT 500 dla obrębów: Nowe Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, Struga i Lubomin przy wykorzystaniu istniejących map rastrowych i sytuacyjno-wysokościowych (tzw. pasmówek) - II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Gubernat Regina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kryczka Monika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej nr 3371 D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śl., gm. Walim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej nr 3371 D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śl., gm. Walim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I I )."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie Uzgodnienia Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 101 /2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I )."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej we wsi Olszyniec."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I I )."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej we wsi Olszyniec."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I I I )."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej we wsi Olszyniec."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I I )."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 101 /2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim ( część I )."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia : "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej we wsi Olszyniec."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna