Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu wałbrzyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 13/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 4/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 3/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 14/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: zmian w budżevie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 13/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 1 lutego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na realizacje zadań z zakresu sportu na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 11/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 10/2019 Zarządu Powiatu Wałbrrzyskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2019 Zarzadu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Walbrzyskim na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 160/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 87/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty remontowe elementów dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki"

05.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1.2018 z dnia 18.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2.2018 z dnia 13.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2.2018 z dn. 13.12.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2.2018 z dn. 13.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wycinka i usunięcie drzew z pasa dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II.2018 z 18.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błażuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błażuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błażuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp na pytanie "
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty remontowo – utrzymaniowe na obiektach inżynierskich w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert "

04.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont klatki schodowej brama 20 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna