Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2019 starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 34/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalno- sportowych w Powiecie Wałbrzyskim na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 95/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22.06.2012 r., w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Zarządzania drogami Powiatowymi i Transportem do uczestniczenia w im. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w czynnościach związanych z okazywaniem granic działek, które graniczą z pasem drogowym lub leżą w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 27/2019 zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia wsparcia w formie dotacji, w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na dofinansowanie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2019 pn. Zawody z cyklu "Biathlon dla Każdego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/27/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/27/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr IV.27.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/27/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV.27.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/26/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV.26.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/26/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/26/10 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr IV.26.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy "

01.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne Stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Błaszkiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2.2019 z dnia 29.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna