Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Kuśtak Monika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie kompleksowej usługi porządkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Powiatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem na Drogach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. PPOŻ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geolog Powiatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Ochrony Danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Ochrony Danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI i MOBBINGOWI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI i MOBBINGOWI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geolog Powiatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem na Drogach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. PPOŻ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Finansowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Powiatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat organizacyjny_gru2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 130.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
PATRYCJA KUBAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoba do kontaktu z ramienia Starostwa Powiatowego w sprawie Karty Polaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 22/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 lutego w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: rocznego planu kontroli przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonaniu przewozw na potrzeby własne na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Weryfikacyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna