Rejestr zmian w biuletynie

23.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11 Karta Usługi - Wydanie pozwolenia nawytwarzanie odpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 Karta Usługi - Wydanie pozwolenia na wytwarzanieodpadów"

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr IV.19.2019 zmiana do WPF na lata2019-20128.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Nr IV.19.2019 zmiany do WPF.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Nr IV.22.2019 zasady korzystania zprzystanków .pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr IV 22 2019 w sprawie zasad korzystania zprzystanków .pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju (II postępowanie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju (II postępowanie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna