Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2019 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2019 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego wsprawie zmiany załącznika do uchwały Nr II/25/2018 Rady PowiatuWałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie rocznego planukontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego."
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2019 ROK
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "plan kontroli Komisji Rewizyjnej na Ipół 2019 roku .pdf" na "plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.pdf"

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie bezpłatnej obsługi prawnej na terenie powiatu wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie realizacji zadań z gminami i dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie -z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie spotkania wicestarosty z mieszkańcami Boguszowa-Gorc.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego jednostki ewidencyjne powiatu wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja art. 86 ust. 5 Pzp"
Dotyczy dokumentu:
Szczawno-Zdrój - Lubomin - Stare Bogaczowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz_OSK_05_04_2019.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz OSK 17.12.2018.odt

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr II/25/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2019 starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 34/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalno- sportowych w Powiecie Wałbrzyskim na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 95/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22.06.2012 r., w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Zarządzania drogami Powiatowymi i Transportem do uczestniczenia w im. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w czynnościach związanych z okazywaniem granic działek, które graniczą z pasem drogowym lub leżą w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 27/2019 zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia wsparcia w formie dotacji, w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na dofinansowanie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2019 pn. Zawody z cyklu "Biathlon dla Każdego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna