Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr IV.19.2019 zmiana do WPF na lata2019-20128.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Nr IV.19.2019 zmiany do WPF.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Nr IV.22.2019 zasady korzystania zprzystanków .pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr IV 22 2019 w sprawie zasad korzystania zprzystanków .pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju (II postępowanie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju (II postępowanie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. wyboru projektów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Gospodarki Nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 14/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę obiektów budowlanych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 45/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Omyle- dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 44/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 Karta uslugi - Wydanie pozwolenia na wprowadzaniegazów lub pyłów do powietrza"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12 Karta uslugi - Wydanie pozwolenia nawprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (1).doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
sprawdzenie poprawności zmian

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 11,00 w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17 Karat Usługi - Rejestracja SprzętuPływajacego"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17 Wniosek o rejestrację sprzętu pływajacego"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 17 Wniosek o rejestrację sprzętupływajacego.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 17 Karat Usługi - Rejestracja SprzętuPływajacego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie kart wędkarskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 Karta Usługi - Wydawanie kart wędkarskich"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie kart wędkarskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie kart wędkarskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5 Karta Usługi - Wydawanie kart wędkarskich.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 Karta Usługi - Wydawanie zezwolenia naposiadanie i hodowanie chartów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowaniechartów"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna