Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydanie dziennika budowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAB-5 DZIENNIK BUDOWY.docx - ZAB-5 DZIENNIKBUDOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dziennika budowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dziennika budowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Usług - ZAB-5 DZIENNIK BUDOWY.docx
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Dyrektora RZGW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
WOS.272.10.75.2020 - Utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT33449 JEDLINA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - REJESTR UCHWAŁ 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - REJESTR UCHWAŁ 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Wałbrzyskiego w sprawie prolongaty terminu na wniesienie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20200630081746.pdf - 20200630081746.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Wałbrzyskiego w sprawie prolongaty terminu na wniesienie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 113/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Wałbrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uprzejmie informuję, że 30 czerwca 2020 roku o godz. 14:15 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe.pdf - Sprawozdanie opisowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spis treści.pdf - Spis treści.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia.pdf - Informacja o staniemienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 8 POROZUMIENIA z AR.pdf - Zał. Nr 8POROZUMIENIA z AR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 7 porozumienia.pdf - Zał. Nr 7 porozumienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 6 dochody SP.pdf - Zał. Nr 6 dochodySP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 5 Przychody i rozchody.pdf - Zał. Nr 5Przychody i rozchody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 4 inwestycje.pdf - Zał. Nr 4inwestycje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 3b wydatki zlecone.pdf - Zał. Nr 3bwydatki zlecone.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 3a wydatki wł. i zl..pdf - Zał. Nr 3awydatki wł. i zl..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 3 wydatki ogółem.pdf - Zał. Nr 3 wydatkiogółem.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 dochody zlecone.pdf - Zał. Nr 2 dochodyzlecone.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 dochody.pdf - Zał. Nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/23/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna