Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 7/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 44/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 43/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, z siedzibą w Wałbrzychu, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Lotniczy Piknik Wakacyjny”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie do 05 marca 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 27 lutego 2020 r. - może zgłosić uwagi dotyczące oferty: a) pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych. - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 13/2020 z dnia 24.01.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: wskazania placówki, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników będących emerytami lub rencistami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Dom Dziecka Catharina” w Nowym Siodle i Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 42/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: wskazania placówki, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników będących emerytami lub rencistami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Dom Dziecka Catharina” w Nowym Siodle i Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 40/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: udzielenia wsparcia w formie dotacji, w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2020 r. pn.: „SOLIDARNY BYŁ TO DZIEŃ 40 Rocznica Sierpnia 1980 roku”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 39/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: udzielenia wsparcia w formie dotacji, w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2020 r. pn.: „VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 38/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: zwrotu dotacji przekazanej dla Sowiogórskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego na realizację zadania publicznego pn. „Zawody strzeleckie” zleconego w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 6/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 49588 JUGOWICE (79088 PWA_WALIM PODLASIE)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 49588 JUGOWICE (79088 PWA_WALIM PODLASIE)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 49588 JUGOWICE (79088 PWA_WALIM PODLASIE)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 49588 JUGOWICE (79088 PWA_WALIM PODLASIE)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 49588 JUGOWICE (79088 PWA_WALIM PODLASIE)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna