Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/24/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 9a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 9b.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ds. PPOŻ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Walim i Głuszyca – obszar wiejski (III postępowanie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 02 07 2019"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 1,2,3 do WRZ po modyfikacji 02 072019"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/2019 zarządu powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wydania opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Nabór - Główny Ksiegowy 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór - Główny Ksiegowy 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ogrzewania dla budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju (II postępowanie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna