Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zakres ich działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dla kandydata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dla kandydata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dla kandydata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie -z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie dofinansowania ze środków PFRON.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi i Spraw Obywatelskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi nr 3364D w Sokołowsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty zgodnie z obowiązującymi przepisami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, w tym członków zarządu powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie dostarczenia kserokopii umów i faktur za rok 2017 i pierwsze pół. 2018 r. na usługi animacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie dostarczenia kserokopii umów i faktur za usługi animacyjne na rzecz dzieci za II pół.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilanse.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa Zał.Nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna