Rejestr zmian w biuletynie

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna i jego cechowanie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 19 Karta usługi - Wydanie _wiadectwa legalno_cipozyskania drewna i jego cechowanie.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna i jego cechowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19 Karta usługi - Wydanie _wiadectwa legalno_cipozyskania drewna i jego cechowanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna i jego cechowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 18 Karta Usługi - Wydanie za_wiadczeniadotyczšcego objęcia działki uproszczonym planem urzšdzenia lasu lubdecyzjš, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (1).doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 18 - 2 Wniosek o zaświadczenie Ls.odt
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 - 2 Wniosek o zaświadczenie Ls.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 Karta Usługi - Wydanie za_wiadczeniadotyczšcego objęcia działki uproszczonym planem urzšdzenia lasu lubdecyzjš, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (1).doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16 Karta usługi - Rejestracja zwierzštnależšcych do gatunków (1).doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 17 Karat Usługi - Rejestracja SprzętuPływajacego
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17 Karat Usługi - Rejestracja SprzętuPływajacego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 16 Karta usługi - Rejestracja zwierzštnależšcych do gatunków (1).doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12 Karta uslugi - Wydanie pozwolenia nawprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 Karta uslugi - Wydanie pozwolenia na wprowadzaniegazów lub pyłów do powietrza.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10 Karta usługi Zgloszenie instalacji.doc
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 Karta usługi Zgloszenie instalacji.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11 Karta Usługi - Wydanie pozwolenia nawytwarzanie odpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 Karta Usługi - Wydanie pozwolenia na wytwarzanieodpadów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowaniechartów
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 Karta Usługi - Wydawanie zezwolenia na posiadaniei hodowanie chartów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ogrzewania dla budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju (II postępowanie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ogrzewania dla budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c dz. nr 261/2, 342, 355 obr nr 0001 Mieroszów 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c dz. nr 261/2, 342, 355 obr nr 0001 Mieroszów 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna