Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2019 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2019 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiegow sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr II/25/2018 Rady PowiatuWałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie rocznego planukontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2019 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok .pdf
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2019 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała VI.35.2019 plan kontroli K. Rewizyjnej.pdf"

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała VI.30.2019 zmiany w budżecie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nad uchwałą RPW w sprawie zmian wbudżecie na 2019 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguszów – Gorce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 59/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie uzgodnienia :" Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki ewidencyjnej 237/3 przy ul. Sienkiewicza w Głuszycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego wotum zaufania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. oświaty w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr V.2019 z dnia 29.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół V Sesji z dnia 29.04.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr V.2019 z dnia 29.04.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pomoc-prawna-edytowalny-Boguszów (1).jpg

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pomoc-prawna-edytowalny-Boguszów (1).jpg"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna