Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna i jego cechowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19 Karta usługi - Wydanie _wiadectwa legalno_cipozyskania drewna i jego cechowanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna i jego cechowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 Karta Usługi - Wydanie za_wiadczeniadotyczšcego objęcia działki uproszczonym planem urzıdzenia lasu lubdecyzjš, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (1).doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 - 2 Wniosek o zaświadczenie Ls.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna i jego cechowanie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 19 Karta usługi - Wydanie _wiadectwa legalno_cipozyskania drewna i jego cechowanie.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17 Karta Usługi - Rejestracja SprzętuPływajacego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17 Wniosek o rejestrację sprzętu pływajacego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 18 Karta Usługi - Wydanie za_wiadczeniadotyczšcego objęcia działki uproszczonym planem urzšdzenia lasu lubdecyzjš, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (1).doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenie dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 18 - 2 Wniosek o zaświadczenie Ls.odt
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16 Karta usługi - Rejestracja zwierzıtnależšcych do gatunków (1).doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16 Wniosek - o wpisanie do rejestru zwierząt.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16 Wniosek - o wykre_lenie z rejestru zwierzıt.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 17 Karat Usługi - Rejestracja SprzętuPływajacego.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja Sprzętu Pływającego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 17 Wniosek o rejestrację sprzętu pływajacego
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 16 Karta usługi - Rejestracja zwierzštnależšcych do gatunków (1).doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 16 Wniosek - o wykre_lenie z rejestruzwierzšt.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega ograniczeniom
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 16 Karta usługi - Rejestracja zwierzštnależšcych do gatunków.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12 Karta uslugi - Wydanie pozwolenia nawprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 Karta uslugi - Wydanie pozwolenia na wprowadzaniegazów lub pyłów do powietrza.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11 Karta Usługi - Wydanie pozwolenia nawytwarzanie odpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 Karta Usługi - Wydanie pozwolenia na wytwarzanieodpadów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10 Karta usługi Zgloszenie instalacji.doc
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 Formularz do karty.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 Karta usługi Zgloszenie instalacji.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie instalacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 ZAŁĄCZNIK do karty.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia naprzetwarzanie odpadów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 Karta Usługi - Wydanie zezwolenia na zbieranieodpadów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie kart wędkarskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5-3 Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.jpeg
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie kart wędkarskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5 Karta Usługi - Wydawanie kart wędkarskich
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie kart wędkarskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 Karta Usługi - Wydawanie kart wędkarskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie kart wędkarskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 O_wiadczenie o znajomo_ci przepisów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 Karta Usługi - Wydawanie zezwolenia na posiadaniei hodowanie chartów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 O_wiadczenie o niekaralno_ci.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 O_wiadczenie o znajomo_ci przepisów.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 Karta Usługi - Wydawanie zezwolenia naposiadanie i hodowanie chartów.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 O_wiadczenie o niekaralno_ci.doc

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawiepowołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i /regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania opinii pozbawienia drogi powiatowej ulicy Krzywej i części ulicy Lipowej w miejscowości Kłodzko kategorii drogi powiatowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania opinii zaliczenia drogi połozonej na terenie Powiatu Kłodzkiego do kategorii drogi powiatowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Ozimek- Dyrektorowi Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia "Projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.08.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta Młynówka w miejscowości Glinno
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert"

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna