Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Walim i Głuszyca – obszar wiejski (III postępowanie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 02 07 2019"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 1,2,3 do WRZ po modyfikacji 02 072019"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/2019 zarządu powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wydania opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Nabór - Główny Ksiegowy 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór - Główny Ksiegowy 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja ogrzewania dla budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju (II postępowanie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna