Rejestr zmian w biuletynie

30.09.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

18.09.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Protokoły z Sesji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Protokoły Sesji )

06.09.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Pracownicy Jednostek Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2019 - zakończenie pełnienia funkcji do katalogu Pracownicy Jednostek w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Pracownicy Jednostek Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kierownicy jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego

05.09.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zarząd Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole zewnętrzne urzędu własnego Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole zewnętrzne urzędu własnego Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

21.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbędzie się 24 października 2019 roku o godzinie 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu, sala konferencyjna nr 206.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PAŹDZIERNIK 2019”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PAŹDZIERNIK 2019”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 77/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa budynku Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 76/2019 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie: przyznania Nagród Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 119/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Powiecie Wałbrzyskim i jego jednostkach organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna