Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2019 12:23 Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój.
18.09.2019 12:22 Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
18.09.2019 12:18 Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
18.09.2019 12:15 Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
18.09.2019 12:14 Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Jedlina-Zdrój.
18.09.2019 12:12 Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działa organu wykonawczego.
18.09.2019 12:10 Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
18.09.2019 12:08 Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688).
18.09.2019 12:06 Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/51/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.).
18.09.2019 12:04 Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Szczawnie – Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 w szkołę ponadpodstawową o nazwie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.

1 2 3 4 5 6 następna