Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2018 12:59 Uchwała Nr XXXV/25/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
04.04.2018 12:58 Uchwała Nr XXXV/24/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
04.04.2018 12:57 Uchwała Nr XXXV/23/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego od dnia 1 kwietnia 2018 roku.
04.04.2018 12:55 Uchwała Nr XXXV/22/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
04.04.2018 12:54 Uchwała Nr XXXV/21/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
04.04.2018 12:53 Uchwała Nr XXXV/20/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
04.04.2018 12:52 Uchwała Nr XXXV/19/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
04.04.2018 12:50 Uchwała Nr XXXV/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży.
04.04.2018 12:49 Uchwała Nr XXXV/17/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIII/80/2018 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028.
04.04.2018 12:47 Uchwała Nr XXXV/16/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.