Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 11:59 Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu ze zm.
16.02.2018 11:55 Uchwała Nr 22/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: wydania opinii do wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski.
16.02.2018 11:47 Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: uzgodnienia: "Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmującego obszar w rejonie ul. Leśnej w Głuszycy".
12.02.2018 11:24 Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.
12.02.2018 11:22 Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku.
12.02.2018 11:19 Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu.
06.02.2018 12:16 Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 w sprawie: udzielenia Pani Jolancie Ozimek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
06.02.2018 12:14 Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 w sprawie: powierzenia Pani Jolancie Ozimek stanowiska dyrektora Zespołu Szół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
06.02.2018 12:13 Uchwała Nr 15/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju.
06.02.2018 12:11 Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.

1 2 3 następna