Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2018 13:10 Uchwałą Nr 81/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.
10.07.2018 13:07 Uchwałą Nr 80/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok.
10.07.2018 12:58 Uchwałą Nr 79/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/2015 Zaarządu powiatu Wałbzryskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu ze zm.
10.07.2018 12:44 Uchwałą Nr 78/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10.07.2018 12:31 Uchwała Nr 77/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu.
10.07.2018 12:27 Uchwała Nr 76/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku.
10.07.2018 12:21 Uchwała Nr 75/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.
03.07.2018 10:37 Uchwała Nr 74/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: upoważnienia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Sekretarza Powiatu Pani Sylwii Pieli do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
03.07.2018 10:23 Uchwała Nr 73/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sparwie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku.
29.06.2018 07:58 Uchwała Nr 72/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecia na 2018 rok.

1 2 3 4 5 6 następna