Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 11:45 zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Finansowym.
16.02.2018 11:41 Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatu Wałbrzyskiego ze zm.
12.02.2018 11:37 Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
05.02.2018 09:20 Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Satrostwie Powiatowym w Wałbrzychu
05.02.2018 09:16 Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
24.01.2018 12:03 Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw przygotowania decyzji na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: "przebudowa drogi gminnej ul. Wysoka droga nr 116308zlokalizowanej w Mieroszowie wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami- fragment drogi do przebudowy na ZRID o długości 0+132,96 km; zwanego dalej Zespołem".
24.01.2018 11:48 Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu Weryfikacyjnego.
24.01.2018 11:42 Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej jako jednostki obsługiwanej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.
24.01.2018 11:40 Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 93/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle jako jednostki obsługiwanej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.
24.01.2018 11:34 Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 94/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju jako jednostki obsługiwanej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

1 2 3 następna