Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2019 11:39 Zarządzenie Nr 120/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
02.01.2019 11:38 Zarządzenie Nr 119/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
02.01.2019 11:34 Zarządzenie Nr 118/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dniaa 2 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości.
02.01.2019 11:32 Zarządzenie Nr 117/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji.
02.01.2019 11:29 Zarządzenie Nr 116/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 113/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego.
02.01.2019 11:27 Zarządzeni Nr 115/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
02.01.2019 11:25 Zarządzenie Nr 114/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w 2019 roku.
02.01.2019 11:22 Zarządzenie Nr 113/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu kontrolnego.
02.01.2019 11:20 Zarządzenie Nr 112/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie: opiniowania i uzgadniania projektów.
02.01.2019 11:17 Zarządzenie Nr 111/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do zorganizowania i przeprowadzenia rokowań z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na oddadnie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego położonego w budynku przy Al. Wyzwolenia 20 w Wałbrzychu.

1 2 3 4 5 6 następna