Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2018 11:52 Zarządzenie Nr 68/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu szkół w Szczawnie-Zdroju jako jednostki obsługiwanej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.
03.07.2018 11:50 Zarządzenie Nr 67/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 33/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
03.07.2018 11:47 Zarządzenie Nr 66/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
03.07.2018 11:39 Zarządzenie Nr 65/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
29.06.2018 08:12 Zarządzenie Nr 64/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniach pn. Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu- Etap II
29.06.2018 08:10 Zarządzenie Nr 63/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
20.06.2018 11:08 Zarządzenie Nr 62/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Starszego Informatyka w Wydziale Ogranizacyjnym, Promocji i Oświaty.
12.06.2018 09:21 Zarządzenie Nr 61/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru cześciowego- Etap I robót na zadaniu pn.: Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
12.06.2018 09:17 Zarządzenie Nr 60/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracownikó zatrudnionych w tarostwie Powiatowym w Wałbrzychu
05.06.2018 13:01 Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu terenu imprezy masowej pn. Dni Powiatu Wałbrzyskiego- Gala Disco Polo

1 2 3 4 5 6 następna