Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2018 13:50 BOS.272.10.93.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie izolacji ścian wraz z częściową modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie Zdroju
30.01.2018 12:58 BOS.272.10.79.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach- etap II
19.01.2018 13:03 BOS.272.10.21.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wycinka i usunięcie drzew z pasa dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
18.01.2018 13:43 BOS.272.10.47.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – zakończenie zadania
17.01.2018 13:31 BOS.272.10.1.2018 WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca”
16.01.2018 13:18 BOS.272.10.40.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
16.01.2018 13:13 BOS.272.10.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle (II postępowanie)
08.01.2018 09:52 BOS.272.1.5.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II
05.01.2018 10:25 BOS.272.10.4.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mieroszowie - etap II
04.01.2018 12:06 BOS.272.10.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Montaż barier energochłonnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”

1 2 następna