Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2018 10:49 BOS.272.10.413.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2018/2019 - w zakresie zadania nr 8
06.06.2018 14:12 BOS.272.10.383.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa kamery termowizyjnej
11.05.2018 11:27 SGN.2601.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych
26.04.2018 13:22 BOS.272.1.7.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Grzędy i Czarny Bór
24.04.2018 12:23 BOS.272.1.6.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 zł
24.04.2018 11:38 DDC/8230/153/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa gazu płynnego propan wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowej dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka „Catharina” w latach 2018 - 2020
20.04.2018 12:54 BOS.272.10.272.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wałbrzyskiego
01.03.2018 12:19 SGN.2601.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych
05.02.2018 13:50 BOS.272.10.93.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie izolacji ścian wraz z częściową modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie Zdroju
30.01.2018 12:58 BOS.272.10.79.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach- etap II

1 2 3 następna