Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2017 10:07 Uchwała Nr XXX/62/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/29/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie prowadzenia obsługi i zarządzania środkami Finansowymi Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
05.10.2017 10:06 Uchwała Nr XXX/61/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Boguszów – Gorce utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Boguszowa – Gorc w latach 2017-2018.
05.10.2017 10:04 Uchwała Nr XXX/60/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/74/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2017 Powiatowemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej” (ze zmianami).
05.10.2017 10:04 Uchwała Nr XXX/59/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wałbrzyskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
05.10.2017 10:00 Uchwała Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie utworzenie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
05.10.2017 10:00 Uchwała Nr XXX/57/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
05.10.2017 10:00 Uchwała Nr XXX/56/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/76/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027.
05.10.2017 09:59 Uchwała Nr XXX/55/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
05.10.2017 09:59 Uchwała Nr XXX/54/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuszyca.
05.10.2017 09:58 Uchwała Nr XXX/53/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare – Bogaczowice.

1 2 następna