Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2017 16:14 Uchwała Nr XXIX/49/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego w kwestii przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponaglenia złożonego przez Uzdrowisko Szczawno-Jedlina w związku z brakiem podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wraz z odpowiedzią.
12.09.2017 16:14 Uchwała Nr XXIX/48/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju na bezczynność Rady Powiatu Wałbrzyskiego w związku z brakiem podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wraz z odpowiedzią na skargę.
12.09.2017 16:13 Uchwała Nr XXIX/47/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na II półrocze 2017 roku.
12.09.2017 16:12 Uchwała Nr XXIX/46/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 3357D kategorii drogi powiatowej.
12.09.2017 16:11 Uchwała Nr XXIX/45/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 3392D kategorii drogi powiatowej.
12.09.2017 16:11 Uchwała Nr XXIX/44/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Nr IV/3/2015 Rady powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.
10.07.2017 14:14 Uchwała Nr XXIX/43/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego.
10.07.2017 14:13 Uchwała Nr XXIX/42/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/74/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2017 Powiatowemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej” (ze zmianami).
10.07.2017 14:13 Uchwała Nr XXIX/41/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
10.07.2017 14:12 Uchwała Nr XXIX/40/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

1 2 następna