Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2016 08:42 Uchwała Nr XXI/72/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Wałbrzych zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej nr 3379 D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszyca.
23.11.2016 08:41 Uchwała Nr XXI/71/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Świdnica zadania pn. Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 010132293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm. Walim.
23.11.2016 08:41 Uchwała Nr XXI/70/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na obszarze powiatu wałbrzyskiego.
23.11.2016 08:39 Uchwała Nr XXI/69/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/21/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku (ze zm.) w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
23.11.2016 08:37 Uchwała Nr XXI/68/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia bonifikaty dla budynku zlokalizowanego przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie – Zdroju, wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego.
23.11.2016 08:36 Uchwała Nr XXI/67/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
23.11.2016 08:35 Uchwała Nr XXI/66/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
23.11.2016 08:34 Uchwała Nr XXI/65/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru członka zarządu.
23.11.2016 08:33 Uchwała Nr XXI/64/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru członka zarządu.
23.11.2016 08:32 Uchwała Nr XXI/63/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.