Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2016 13:56 Uchwała Nr XIII/18/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
04.03.2016 13:56 Uchwała Nr XIII/19/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przekazania zadania publicznego jakim jest prowadzenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu Fundacji Jawor + rozstrzygnięcie nadzorcze
04.03.2016 13:55 Uchwała Nr XIII/16/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Stare Bogaczowice budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3464 w Starych Bogaczowicach.
04.03.2016 13:55 Uchwała Nr XIII/17/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Walim budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach.
04.03.2016 13:54 Uchwała Nr XIII/15/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Mieroszów budowy chodnika przy drodze powiatowej 3399 D w Mieroszowie.
04.03.2016 13:53 Uchwała Nr XIII/14/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Czarny Bór budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie.
04.03.2016 13:52 Uchwała Nr XIII/13/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2016 – 2018.
04.03.2016 13:52 Uchwała Nr XIII/12/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Czarny Bór.
04.03.2016 13:51 Uchwała Nr XIII/11/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Stare Bogaczowice realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Stare Bogaczowice.
04.03.2016 13:51 Uchwała Nr XIII/10/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.

1 2 następna