Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2010 12:48 Zapytanie - z dnia 23 września 2010 roku w sprawie: znacznego przekroczenia w Gminie Wałbrzych oraz Szczawnie-Zdroju bezopirenu w latach 2007-2009
13.09.2010 09:20 Zapytanie - z dnia 03 września 2010 roku w sprawie: liczby wydanych pozwoleń na budowę
31.08.2010 15:25 Zapytanie - z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: przedstawienia harmonogramu wraz z kosztorysem wykonanych prac w Zespole Szkół nr 10 w Wałbrzychu
31.08.2010 15:23 Zapytanie - z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: ilości wydawanych pozwoleń na budowę dla Miasta Wałbrzych i pozostałych Gmin w latach 2003-2010
24.08.2010 11:52 Interpelacja z dnia 11 sierpnia w sprawie udostępnienia radnym, członkom komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa dokumentów dotyczących składowiska odpadów.
24.08.2010 11:51 Interpelacja z dnia 9 sierpnia 2010 roku, dotyczy informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska o stanie środowiska w latach 2007-2009.
13.08.2010 14:16 Zapytanie z dnia 09-08-2010 w sprawie dotyczącej ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy
13.07.2010 13:01 Zapytanie - z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: sporządzenia i dostarczenia wykazu osób przyjętych do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz jednostek budżetowych od 2007 roku
06.07.2010 13:41 Zapytanie - z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: spotkań Starosty Wałbrzyskiego z włodarzami gmin wchodzących w skład powiatu wałbrzyskiego
06.07.2010 10:01 Zapytanie - z dnia 05 maja 2010 roku w sprawie: możliwości utworzenia służby ratowniczej nad jeziorem w Zagórzu Śląskim

1 2 3 4 5 6 następna