Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2016 09:19 Zarządzenie Nr 143/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do zorganizowania i przeprowadzenia rokowań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego położonego w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 w Wałbrzychu
30.12.2016 09:15 Zarządzenie Nr 142/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do zorganizowania i przeprowadzenia rokowań z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego położonego w budynku przy Al. Wyzwolenia 20i 22a w Wałbrzychu
30.12.2016 09:12 Zarządzenie Nr 141/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3373 D w Michałkowej - od km 3+818 do km 4+861- gm. Walim
28.12.2016 12:24 Zarządzenie Nr 140/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu pn. Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013276) w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm Czarny Bór
28.12.2016 11:47 Zarządzenie Nr 139/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku- od km 0+960 do km 2+400- gm. Mieroszów
28.12.2016 11:20 Zarządzenie Nr 138/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie planu audytu wewnętrznego na rok 2017 prowadzonegow komórkach organizacyjntch Starostwa Powatowego w Wałbrzychu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego
19.12.2016 13:49 Zarzadzenie Nr 137/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Budowa obwodnicy Czarnego Boru-Etap III- Przebudowa drogi powiatowej nr 3367D w Czarnym Borze
19.12.2016 13:39 Zarzadzenie Nr 136/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ustalenia zasad i trybu prowadzenia kontroli oraz postępowiania pokontrolnego
19.12.2016 13:37 Zarzadzenie Nr 135/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w 2017 roku
16.12.2016 12:01 Zarzadzenie Nr 134/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie ustalenia zasad udostępniania na wniosek informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

1 2 3 4 5 6 następna