Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 09:43 Uchwała Nr XII/4/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
13.01.2016 09:42 Uchwała Nr XII/3/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.
13.01.2016 09:42 Uchwała Nr XII/2/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór obowiązków zarządcy drogi w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366 D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367 i wspólnej realizacji tego zadania.
13.01.2016 09:41 Uchwała Nr XII/1/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
29.12.2015 10:28 Uchwała Nr XII/82/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok.
29.12.2015 10:27 Uchwała Nr XII/80/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na I półrocze 2016 roku.
29.12.2015 10:27 Uchwała Nr XII/81/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
29.12.2015 10:23 Uchwała Nr XII/79/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu.
29.12.2015 10:22 Uchwała Nr XII/77/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Wałbrzyskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce.
29.12.2015 10:22 Uchwała Nr XII/78/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia na czas nieokreślony Gminie Wałbrzych prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

1 2 następna