Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2010 13:37 Interpelacja - z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: prośby do Starosty Wałbrzyskiego o zlożenie zawiadomienia do Prokuratury
30.12.2009 13:13 Interpelacja - z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie: ustawienia znaków
07.08.2009 08:31 Interpelacja - z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie: uporządkowania nawierzchni drogi tj. ul. Granicznej położonej w Głuszycy Górnej, szczególnie powyżej posesji Nr 28
21.07.2009 12:32 Interpelacja - z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: udzielenia informacji na temat możliwości prawnych posiadanych przez pasażera korzystającego z usług przewoźników prywatnych
28.05.2009 10:25 Interpelacja - z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie: 1. Oczyszczania zasypanych gruzem rowów odwadniających, 2. Dokonywania napraw brakujących części nawierzchni dróg, 3. Wymiany znaków drogowych, 4. Wykaszania rowów drogowych.
30.04.2009 09:29 Interpelacja - z dnia 06 kwietnia 2009 roku w sprawie: naprawie zerwanej cześci chodnika przy ul. Dworcowej, droga powiatowa nr 3378D w Głuszycy Górnej uprezjmie informuje, że roboty dotyczące uszkodzonego chodnika zostaną wykonane 10 kwietnia 2009 roku
12.03.2009 08:44 Zapytanie - z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: realizacji inwestycji "Remont drogii powiatowej Nr 3379D - część drogi Głuszyca - Łomnica Górna"
06.09.2008 16:25 Interpelacja - z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie oczyszczenia jezdni przy ul. Kolejowej w Głuszycy
06.09.2008 16:25 Interpelacja - z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie naprawy drogi powiatowej w miejscowości Łomnica
06.09.2008 16:24 Interpelacja - z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie naprawy drogi powiatowej Kolce-Sierpnica

1 2 3 następna