Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2015 08:44 Uchwała Nr X/58/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Starostę Wałbrzyskiego.
09.09.2015 08:44 Uchwała Nr X/59/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/16/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2015r w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015r.
09.09.2015 08:42 Uchwała Nr X/57/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
09.09.2015 08:42 Uchwała Nr X/56/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przejęcia do prowadzenia od Gminy Głuszyca szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuszycy.
09.09.2015 08:40 Uchwała Nr X/55/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na obszarze powiatu wałbrzyskiego.
09.09.2015 08:31 Uchwała Nr X/54/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany aktu założycielskiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu.
09.09.2015 08:31 Uchwała Nr X/53/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.
09.09.2015 08:30 Uchwała Nr X/52/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie założenia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, określenia jej aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu.
09.09.2015 08:29 Uchwała Nr X/51/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie – Zdroju.
09.09.2015 08:28 Uchwała Nr X/50/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie założenia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, określenia jej aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu.

1 2 następna