Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2016 11:39 Zarządzenie Nr 122/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31.12.2015 roku w sprawie: powierzenia stanowiska ds. BHP oraz wykonywania zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy
31.12.2015 08:56 Zarządzenie Nr 121/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia w sprawie ustalenia norm obsad w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
29.12.2015 13:12 Zarządzenie nr 120/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
21.12.2015 09:34 Zarządzenie Nr 119/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 21 grudnia w sprawie powołania komisji do zorganizowania i przeprowadzenia rokowań z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego położonego w budynku przy Al.Wyzwolenia 20 i 22a w Wałbrzychu
21.12.2015 09:22 Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 16 grudnia w sprawie powolania komisji do zorganizowania i przeprowadzenia rokowań z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego położonego w budynku przy Al. Wyzwolenia 20 i 22a w Wałbrzychu.
21.12.2015 09:11 Zarządzenie nr 117/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 8 grudnia w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki - od km 1+250 do km 5+065- gm. Walim- zakończenie zadania.
21.12.2015 09:06 Zarządzenie Nr 116/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 8 grudnia w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
18.12.2015 12:41 Zarządzenie Nr 115/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 8 grudnia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)
18.12.2015 12:10 Zarządzenie Nr 114/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia w sparwie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. "Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 3 + 090 w miejscowosc Sierpnica, gm. Głuszyca". i
18.12.2015 12:00 Zarządzenie Nr 113/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w 2016 r

1 2 3 4 5 6 następna