Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2015 15:28 Uchwała Nr III/23/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
05.01.2015 15:25 Uchwała Nr III/22/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
05.01.2015 15:24 Uchwała Nr III/21/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
05.01.2015 15:23 Uchwała Nr III/20/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
05.01.2015 15:23 Uchwała Nr III/19/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na I półrocze 2015 roku.
05.01.2015 15:22 Uchwała Nr III/18/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/130/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.
05.01.2015 15:21 Uchwała Nr III/17/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
05.01.2015 14:57 Uchwała Nr III/16/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wałbrzyskiego.
05.01.2015 14:54 Uchwała budżetowa na 2015 rok Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14.
05.01.2015 14:54 Uchwała Nr III/14/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

1 2 następna