Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2018 08:21 Wniosek - z dnia 24 października 2018 roku - w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu Komisjji Rewizyjnej, zastrzeżeń i wniosków pokontrolnych wraz z odpowiedzią zarządu powiatu
07.11.2018 08:21 Wniosek - z dnia 24 października 2018 roku - w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu Komisjji Rewizyjnej, zastrzeżeń i wniosków pokontrolnych wraz z odpowiedzią zarządu powiatu
07.11.2018 08:21 Wniosek - z dnia 24 października 2018 roku - w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu Komisjji Rewizyjnej, zastrzeżeń i wniosków pokontrolnych wraz z odpowiedzią zarządu powiatu
10.08.2018 11:48 Zapytanie - z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie organizacji powiatowych imprez kulturalno-sportowych.
17.07.2018 11:55 Interpelacja - z dnia 29.06.2018r. w sprawie realizacji zadania dot. przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzu Śląskim
17.07.2018 11:08 Zapytanie - z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji powiatowych festynów rodzinnych.
11.05.2017 15:19 Zapytanie - z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazów wydatków we wskazanych działach uchwały rady w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
13.04.2017 13:33 Zapytanie- z dnia 30 marca 2017 r oku w sprawie wydatkowania środków na imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe.
05.12.2016 11:49 Zapytanie - z dnia 17.11.2016r. w sprawie dostępu do akt sprawy przez osoby trzecie
15.11.2016 10:13 Zapytanie - z dnia 4 października 2016r. w sprawie podjetej uchwały Rady w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wałbrzyskiego

1 2 3 4 następna