Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2017 15:19 Zapytanie - z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazów wydatków we wskazanych działach uchwały rady w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
13.04.2017 13:33 Zapytanie- z dnia 30 marca 2017 r oku w sprawie wydatkowania środków na imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe.
05.12.2016 11:49 Zapytanie - z dnia 17.11.2016r. w sprawie dostępu do akt sprawy przez osoby trzecie
15.11.2016 10:13 Zapytanie - z dnia 4 października 2016r. w sprawie podjetej uchwały Rady w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wałbrzyskiego
15.11.2016 09:46 Zapytanie - z dnia 25 października 2016 r. w sprawie hali spacerowej w Jedlinie-Zdroju
17.10.2016 15:16 Zapytanie - z dnia 3 października 2016r. w sprawie wprowadzenia statutu powiatu wałbrzyskiego do porządku obrad sesji nadzwyczajnej
14.10.2016 11:59 Interpelacja - z dnia 22 września 2016 roku w sprawie umieszczenia znaku drogowego na skrzyżowaniu dróg Nr 3358D i 3360D
27.09.2016 13:41 Wniosek - z dnia 8 września 2016r. w sprawie udostępnienia notatki służbowej i decyzji dot. zrzeczenia się odszkodowania ustalonego na rzecz powiatu...
07.09.2016 09:08 Wniosek - z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu na 2017 rok wydatku inwestycyjnego pn.Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania....
18.07.2016 12:34 Zapytania z dni: 06.07 i 16.07.2016r. w sprawie zniszczonego wejścia do sztolni nr 6 w Jugowicach Górnych

1 2 3 następna