Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2010 09:11 Wniosek z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie: tzw. "obwodnicy" w Czarnym Borze
03.03.2010 08:38 Zapytanie - z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: wysokości wpływów do budżetu powiatu w 2009 roku z tytułu funkcjonowania stref płatnego parkowania
10.09.2009 07:38 Zapytanie - z dnia 02 września 2009 roku w sprawie: uzupełnienia stanu zatrudnienia w Wydziale Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
26.06.2009 15:10 Interpelacja - z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie powiatu wałbrzyskiego
22.06.2009 13:20 Zapytanie - z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu Doradcy ds. polityki społecznej Pani Renaty Chruszcz
22.06.2009 13:17 Wniosek - z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie: informacji dot. koncepcji funkcjonowania i reorganizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
04.06.2009 09:23 Wniosek - z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zweryfikowania przepisów prawa umożliwiających wyegzekwowanie od Zarządców przystanków utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
25.03.2009 08:12 Wniosek - z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: zaproszenia na Sesje Rady Powiatu Wałbrzyskiego lokolnych przedstawicieli Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli gmin wchodzących w skład Powiatu Wałbrzyskiego
12.03.2009 08:57 Wniosek - z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: zintensyfikowania działań na rzecz uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wałbrzychu
23.02.2009 09:31 Wniosek - z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie pływalni w Zespole Szkół Nr 4

1 2 następna