Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2010 08:39 Zapytanie - z dnia 23 września 2010 roku w sprawie: "instalacji" zamieszczonej na ścianie szkoły Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
30.09.2010 08:34 Zapytanie - z dnia 23 września 2010 roku w sprawie: podania oszczędności w związku z wyłączeniem z użytku pływalni przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
30.09.2010 08:32 Zapytanie - z dnia 23 września 2010 roku w sprawie: organizowania w latach 2006-2010kursów dla nauczycieli etyki
06.07.2010 13:54 Zapytanie - z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zajęć lekcyjnych z etyki
05.05.2010 11:24 Zapytanie - z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: przedstawienia kwalifikacji mediatorów wskazanych do rozwiązania konfliktu pomiędzy Dyrektorem placówki a pracownikami w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu
07.05.2009 08:59 Zapytanie - z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: wskazania przeznaczonych na sprzedaż nieruchmości
12.03.2009 09:09 Zapytanie - z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pytanie czy Członek Zarządu Pani Monika Wybraniec jest członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu oraz czy pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej w/w przedsiębiorstwa nie koliduje z obowiązkami pełnionymi jako Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
12.03.2009 09:07 Zapytanie - z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: spłaty odsetek od kredytu bankowego długoterminowego
17.12.2008 13:49 Interpelacja złożona na XXII Sesji Rady w dniu 30 października 2008 roku dot. wykładów prowadzonych przez moderatorów z diecezji świdnickiej na temat rodziny
16.12.2008 10:50 Interpelacja - z XX Sesji Rady z dnia 11 września 2008 roku w sprawie dostarczenia dokumentów dot. programu wykładów prowadzonych przez moderatorów z diecezji Świdnickiej

1 2 następna