Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2014 13:34 Uchwała Nr XXI/124/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na II półrocze 2014 roku.
30.06.2014 13:30 Uchwała Nr XXI/123/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XVII/98/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.
30.06.2014 13:29 Uchwała Nr XXI/122/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Wałbrzyskiego i Miasta Wałbrzycha.
30.06.2014 13:28 Uchwała Nr XXI/121/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Boguszów – Gorce utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Boguszowa – Gorc w sezonie zimowym 2014-2015.
30.06.2014 13:24 Uchwała Nr XXI/120/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
30.06.2014 13:18 Uchwała Nr XXI/119/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
30.06.2014 13:01 Uchwała Nr XXI/118/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlina- Zdrój.
30.06.2014 12:55 Uchwała Nr XXI/117/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieroszów.
30.06.2014 12:54 Uchwała Nr XXI/116/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczawno – Zdrój.
30.06.2014 12:53 Uchwała Nr XXI/115/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

1 2 następna