Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2014 15:18 Uchwała Nr XX/113/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały V/50/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
03.06.2014 15:17 Uchwała Nr XX/112/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla orkiestry szkolnej „Ceramik Band” działającej przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju.
03.06.2014 15:17 Uchwała Nr XX/111/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/77/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz 1536 z późn. zm.).
03.06.2014 15:16 Uchwała Nr XX/110/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego”.
03.06.2014 15:15 Uchwała Nr XX/109/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
03.06.2014 15:14 Uchwała Nr XX/108/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/100/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
03.06.2014 15:11 Uchwała Nr XX/107/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlina-Zdrój.