Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2014 14:03 Uchwała Nr XVIII/106/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2014 – 2020.
30.04.2014 14:03 Uchwała Nr XVIII/105/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenie rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Czarny Bór.
30.04.2014 14:02 Uchwała Nr XVIII/104/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.
30.04.2014 14:01 Uchwała Nr XVIII/103/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia gminie Walim pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Walim.
30.04.2014 14:01 Uchwała Nr XVIII/102/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
30.04.2014 13:53 Uchwała Nr XVIII/101/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
30.04.2014 13:52 Uchwała Nr XVIII/100/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
30.04.2014 13:51 Uchwała Nr XVIII/99/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Wałbrzyskiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska z siedzibą w Wałbrzychu.