Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2015 08:45 Zarządzenie nr 91/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 23.12.2014 roku w sprawie powołana komisji do zorganizowania i przeprowadzenia rokowań z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Getin Noble Bank S.A. na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wałbrzyskiego położonych w budynkach przy Al. Wyzwolenia 20,22a i 24 w Wałbrzychu
04.02.2015 08:43 Zarządzenie nr 90/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22.12.2014 roku w sprawie powołana komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzu Śl. I Jugowicach -od km 14+700 do km 15+050-gm. Walim.
29.12.2014 08:38 Zarządzenie nr 89/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22.12.2014 roku w sprawie powołana komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach – od km 10+075 do km 11+225-gm. Czarny Bór
29.12.2014 08:37 Zarządzenie nr 88/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18.12.2014 roku w sprawie powołana komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki- od km 0+000 do km 2+000- gm walim- II etap od km 0+750 do km 1+250
29.12.2014 08:33 Zarządzenie nr 87/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 17.12.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013Starosty Wałbrzyskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia z życie procedur kontroli finansowej.
29.12.2014 08:26 Zarządzenie nr 86/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16.12.2014 roku w sprawie powołana komisji do odbioru prac geodezyjnych pn. „weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków gminy Czarny Bór zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”.
29.12.2014 08:20 Zarządzenie nr 85/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 12.12.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
29.12.2014 08:10 Zarządzenie nr 84/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 12.12.2014 roku w sprawie powołana komisji do odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika
20.11.2014 08:01 Zarządzenie nr 83/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 19.11.2014 roku w sprawie powołana komisji do odbioru prac geodezyjnych pn. „inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy z terenu powiatu wałbrzyskiego oraz opracowanie projektu jej uzupełnienia”.
20.11.2014 07:50 Zarządzenie nr 82/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 06.11.2014 roku w sprawie powołana komisji do odbioru prac geodezyjnych pn. „inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy z terenu powiatu wałbrzyskiego oraz opracowanie projektu jej uzupełnienia”.

1 2 3 4 5 6 następna