Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2013 12:56 Uchwała Nr VII/61/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2013 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
27.09.2013 12:55 Uchwała Nr VII/60/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Pana Jarosława Janika.
27.09.2013 12:53 Uchwała Nr VII/59/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Kapeli „Janicki”.
27.09.2013 12:51 Uchwała Nr VII/58/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju
27.09.2013 12:50 Uchwała Nr VII/57/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór pełnienia funkcji inwestora dla zadania pn. Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap I: Remont drogi powiatowej nr 3366 D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze
27.09.2013 12:49 Uchwała Nr VII/56/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przejęcia od miasta Wałbrzych realizacji zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych
27.09.2013 12:48 Uchwała Nr VII/55/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
27.09.2013 12:47 Uchwała Nr VII/54/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
27.09.2013 12:45 Uchwała Nr VII/53/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok