Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2013 16:03 Uchwała Nr V/51/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na II półrocze 2013 roku.
02.07.2013 16:01 Uchwała Nr V/50/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji.
02.07.2013 16:00 Uchwała Nr V/49/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
02.07.2013 15:57 Uchwała Nr V/48/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego i określenia ich przedmiotu działania.
02.07.2013 15:54 Uchwała Nr V/47/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF - u w Walimiu, zorganizowanego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
02.07.2013 15:51 Uchwała Nr V/46/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie włączenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, miejscem wykonywania zadań przy al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych z siedzibą w Walimiu przy ul. Nowa Kolonia 9
02.07.2013 15:47 Uchwała Nr V/45/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr I/22/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzających jest Powiat Wałbrzyski
02.07.2013 15:35 Uchwała Nr V/44/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla ks. Prałata Józefa Molendy
02.07.2013 15:32 Uchwała Nr V/43/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Pana Jerzego Siatkowskiego
02.07.2013 15:20 Uchwała Nr V/42/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Boguszów – Gorce utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Boguszowa – Gorc w sezonie zimowym 2013-2014

1 2 następna