Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2013 14:59 Uchwała Nr IV/35/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2013r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
03.06.2013 14:58 Uchwała Nr IV/34/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2013r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
03.06.2013 14:55 Uchwała Nr IV/33/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Funkcjonowania Powiatu i Regulaminowej Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
03.06.2013 14:53 Uchwała Nr IV/32/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady powiatu Wałbrzyskiego.
03.06.2013 14:51 Uchwała Nr IV/31/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2013r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego
03.06.2013 14:50 Uchwała Nr IV/30/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2013r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wałbrzyskiego
03.06.2013 14:45 Uchwała Nr IV/29/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”.
03.06.2013 14:44 Uchwała Nr IV/28/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Pana Stanisława Michalika.
03.06.2013 14:40 Uchwała Nr IV/27/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/31/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu prowadzenia mieszkań chronionych miastu Wałbrzych.
03.06.2013 14:38 Uchwała Nr IV/26/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie miastu Wałbrzych

1 2 następna