Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2013 14:42 Uchwała Nr III/20/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2013 roku.
07.05.2013 14:40 Uchwała Nr III/19/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
07.05.2013 14:36 Uchwała Nr III/18/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok.
07.05.2013 14:35 Uchwała Nr III/17/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Panią Agnieszkę Błażuk radną Rady Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boguszowie Gorcach.
07.05.2013 14:34 Uchwała Nr III/16/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Pani Krystyny Madeły
07.05.2013 14:33 Uchwała Nr III/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie miastu Wałbrzych.
07.05.2013 14:31 Uchwała Nr III/14/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji powiatowej jednostki budżetowej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu.
07.05.2013 14:16 Uchwała Nr III/13/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2013-2020.