Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2013 14:20 OR.272.9.488.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - Systematyczna dostawa prasy dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
09.12.2013 15:06 OR.272.9.450.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
03.12.2013 16:06 OR.272.9.452.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - Oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz powiatu wałbrzyskiego
29.11.2013 12:28 OR.272.9.453.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy na lata 2014 - 2015.
27.11.2013 09:22 OR.272.1.23.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa tablic rejestracyjnych
22.11.2013 13:39 OR.272.9.444.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wycinka i usunięcie 50 sztuk drzew oraz cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne zadrzewienia na 26 sztukach drzew z pasa dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
22.11.2013 10:13 OR.272.1.22.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich
21.11.2013 14:55 OR.272.9.442.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usunięcie niesprawności połączeń zwodów poziomych i pionowych, osprzętu instalacji piorunochronnej zamontowanej na budynkach siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20, 22 i 24 z wyłączeniem wykonania prac ziemnych
19.11.2013 16:09 OR.272.9.432.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
19.11.2013 09:06 OR.272.1.21.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sprzątanie budynków siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20,22,24 w Wałbrzychu

1 2 3 4 5 6 następna