Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2010 08:27 Wniosek 0053/13 - z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadania: Zimowe i letnie utzymania dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
09.11.2009 11:03 0053/27 Wniosek nr 0053/27 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: przygotowania informacji dla Radnych oraz jej przedstawienie na następnym planowanym posiedzeniu Komisji na temat zajmowania pasa drogowego oraz nieterminowego przewrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego
15.10.2009 08:25 0055/25 Wniosek nr 0055/25 z dnia 23 września 2009 roku w sprawie: przeniesienia pkt. 5 "Analiza dokumentów dot. kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy.." na najbliższe posiedzenie Komisji Funkcjonowania Powiatu i Regulaminowej
17.12.2008 11:08 0053/71 Wniosek nr 0053/71 - z dnia 21 października 2008 roku w sprawie wystąpienia do Rektora PWSZ w Wałbrzychu
16.12.2008 11:02 0053/62 Wniosek nr 0053/62 - z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie skierowania na Sesję Rady Powiatu wniosku w sprawie cofnięcia aktu darowizny
06.09.2008 13:57 0053/43 Wniosek nr 0053/43 - z dnia 24 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznej archiwizacji kartotek bezrobotnych
06.09.2008 13:59 0053/37 Wniosek nr 0053/37 - z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie Schematu Organizacyjnego
06.09.2008 13:55 0053/33 Wniosek nr 0053/33 - z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie propozycji do planu Kontroli na rok 2008
06.09.2008 13:58 0053/31 Wniosek nr 0053/31 - z dnia 17 października 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do aktualizacji zapisów Strategii Powiatu Wałbrzyskiego
06.09.2008 13:54 0053/25 Wniosek nr 0053/25 - z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian do projektu uchwały Sejmiku