Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 09:18 Zarządzenie Nr 134/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w 2014 roku.
31.12.2013 09:17 Zarządzenie Nr 133/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
20.12.2013 12:31 Zarządzenie Nr 132/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366d – ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115- I etap.
19.12.2013 08:33 Zarządzenie Nr 131/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej 3367D w Grzędach od km 11+225 do km 12+175.
19.12.2013 08:32 Zarządzenie Nr 130/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D w Różanej – od km 17+093 do km 18+043.
11.12.2013 13:45 Zarządzenie Nr 129/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 listopada 2013r dotyczącego powołania komisji przetargowej na zadanie pn. ,, Dostawa tablic rejestracyjnych” ( sygn. Akt OR.272.1.23.2013)
11.12.2013 13:44 Zarządzenie Nr 128/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego.
11.12.2013 13:42 Zarządzenie Nr 127/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
11.12.2013 13:41 Zarządzenie Nr 126/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do organizowania i przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
11.12.2013 13:40 Zarządzenie Nr 125/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu późn. zm.

1 2 3 4 5 6 następna