Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2014 12:30 Uchwała Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
03.01.2014 12:28 Uchwała Nr 127/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
03.01.2014 12:25 Uchwała Nr 126/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
03.01.2014 12:14 Uchwała Nr 125/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: wykonania prac polegających na oczyszczeniu rowów przydrożnych i pobocza z narosłych nalotów – samosiewów drzew i krzewów w pasie drogi powiatowej nr 3461D Grzędy Dolne kierunek Krzeszów granica powiatu Kamienna Góra gmina Czarny Bór przez Pana Tomasza Wąsala zamieszkałego w miejscowości Grzędy Dolne 62, 58-379 Czarny Bór.
30.12.2013 08:24 Uchwała Nr 124/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do przyjmowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego mienia Skarbu Państwa – dróg powiatowych.
20.12.2013 12:01 Uchwała Nr 123/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia Pani Marzeny Radochońskiej- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do zaciągania zobowiązań i podejmowania wszystkich czynności w zakresie zadań wynikających z projektu systemowego ,,Przeciw bezrobociu” realizowanego w ranach Projektu VI, Działania 6.1.3 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
20.12.2013 11:47 Uchwała Nr 122/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: wspólnego wykonania przez Powiat Wałbrzyski i Gminę Stare Bogaczowice remontu nawierzchni i drogi powiatowej nr 3464D 0- ul. Główna w Starych Bogaczowicach.
19.12.2013 08:12 Uchwała Nr 121/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
10.12.2013 15:12 Uchwała Nr 120/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew z pasa drogi powiatowej nr 3366D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze gmina Czarny Bór.
10.12.2013 15:11 Uchwała Nr 119/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew z pasa drogi powiatowej nr 3360D Olszyniec gmina Walim.

1 2 3 4 5 6 następna