Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2013 13:40 Uchwała Nr I/31/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu prowadzenia mieszkań chronionych miastu Wałbrzych
04.04.2013 13:38 Uchwała Nr I/30/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie cofnięcia wniosku o zbadanie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
04.04.2013 13:36 Uchwała Nr I/29/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 lutego 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
04.04.2013 13:17 Uchwała Nr I/28/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
26.03.2013 09:40 Uchwała Nr I/27/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
20.03.2013 08:47 Uchwała Nr I/26/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
14.03.2013 09:17 Uchwała Nr I/25/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dna 16 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania mienia miastu Wałbrzych na prawach powiatu
14.03.2013 09:07 Uchwała Nr I/24/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 lutego 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
14.03.2013 09:03 - Uchwała Nr I/23/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
20.02.2013 13:51 Uchwała Nr I/22/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski

1 2 3 4 następna