Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2010 13:34 Wniosek nr 0053/11 - z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie: rozszerzenia porządku obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010r.
08.06.2010 13:30 Wniosek nr 0053/10 - z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie: podjęcia współpracy i współdziałania z gminami powiatu wałbrzyskiego w zakresie utrzymania czystości i porządku
31.05.2010 10:54 Wniosek nr 0053/7 - z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: przedstawienia Członkom Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa raportu z ostatniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji
22.02.2010 08:17 Wniosek nr 0053/05 - z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: przedstawienia stanowiska Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia kierunku działania Zarządu Powiatu na I-sze połrocze 2010 roku
03.12.2010 08:27 Wniosek nr 0053/06 - z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: przedstawienia projektu standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
09.03.2010 10:11 Wniosek nr 0053/02 - z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: funkcjonowania składowiska pdpadów przemysłowych i recyklingu firmy MoBruk w Wałbrzychu
05.01.2010 11:23 0053/33 Wniosek nr 0053/33 - z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania międzyinstytucjalnego zespołu ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu wałbrzyskiego
30.12.2009 13:15 0053/32 Wniosek nr 0053/32 - z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: rozważenia możliwości sfinansowania budowy dwóch punktów do ważenia pojazdów w newralgicznych punktach na terenie powiatu wałbrzyskiego
05.01.2010 11:27 0053/31 Wniosek nr 0053/31 - z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: sporządzenia do dnia 31.01.2010 r. proektu zmian organizacyjnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wałbrzyskiego
11.12.2009 10:07 Wniosek nr 0053/29 - z dnia 21 listopada 2009 roku w sprawie: sporządzenia grafików dyżurów osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010

1 2 3 4 następna