Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2010 13:36 Wniosek 0055/12/10 - z dnia 14 czerwca 2009 roku w sprawie: sporządzenia szczegółowej informacji dot. realizacji Uchwały Nr XXXVIII/3/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2010 r.
30.06.2009 15:06 Wniosek 0053/16/10 - z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: złożonych w 2008 roku wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych
17.06.2009 12:50 0053/10 Wniosek Nr 0053/10 - z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie: przedstawienia informacji dot. sposobu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie oświaty
17.06.2009 12:44 0053/12 Wniosek Nr 0053/12 - z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie: dostosowania funkcjonowania Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznych i Funduszy Zewnetrznych do obowiązujących przepisów wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, a w szczególności zatrudnienie osób zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych
17.06.2009 12:40 Wniosek Nr 0053/11 - z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: przedstawienia możliwości działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie oświaty
12.03.2009 08:36 0053/3 Wniosek Nr 0053/3 - z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: skargi złożonej przez p. Ryszarda Gnypa na działalność Starosty Wałbrzyskiego
17.12.2008 10:35 0053/69 Wniosek nr 0053/69 - z dnia 07 poździernika 2008 roku w sprawie działań Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
17.12.2008 10:33 0053/65 Wniosek nr 0053/65 - z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie raportu o stanie dróg powiatu wałbrzyskiego
06.09.2008 13:04 0053/33 Wniosek nr 0053/33 - z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie propozycji do planu pracy
06.09.2008 13:04 0053/42 Wniosek nr 0053/42 - z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania skarg Radzie

1 2 następna