Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2013 09:07 Uchwała Nr 201/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
11.01.2013 09:05 Uchwała Nr 200/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2012
31.12.2012 08:50 Uchwała Nr 199/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 116/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad sporządzania informacji do obliczenia wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski
31.12.2012 08:49 Uchwała Nr 198/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie-Zdroju i miejscem wykonywania zadań przy al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu
28.12.2012 11:59 Uchwała Nr 197/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Głodowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 5, pełnomocnictwa do zawarcia umowy na realizację zadania pn. „Wizyta przygotowawcza – LdV IVT” w ramach programu Uczenie się przez całe życie – LEONARDO DA VINCI
28.12.2012 11:58 Uchwała Nr 196/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok
27.12.2012 08:36 Uchwała Nr 195/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: wydzielenia mienia powiatu wałbrzyskiego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu, przy ul. Matejki 7, w celu jego przekazania do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczawnie-Zdroju, z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 i miejscem wykonywania zadań w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24
27.12.2012 08:35 Uchwała Nr 194/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok
27.12.2012 08:34 Uchwała Nr 193/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 188/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
13.12.2012 12:19 Uchwała Nr 192/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 90/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Urszuli Polowy stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu, przy ul. Matejki 7

1 2 3 4 5 6 następna